Image alt text (optional)

Mūsu darbi ilgtspējības nodrošināšanai

Ilgtermiņa panākumi, kuru pamatā ir saudzīga attieksme pret vidi, cilvēku veselību un sabiedrību.

Mums ir kopīgs mērķis - rīkoties ilgtspējīgāk. Mēs vēlamies radīt pasauli, kurā būvniecības nozares ietekme būtu mazāk apgrūtināta, vienlaikus nodrošinot tās ilgtermiņa panākumus.

Kā mēs varam palīdzēt veicināt pārmaiņas nozarē? Mēs esam apņēmušies īstenot zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvu (SBTi), lai samazinātu mūsu oglekļa dioksīda emisijas ietekmi. Mēs arī darbojamies, izmantojot uzņēmējdarbības stratēģijas, kurās līdzās ekonomiskajiem faktoriem tiek novērtēta cilvēku un sabiedrības veselība.

HOLISTISKA STRATĒĢIJA: TRĪS VIENLĪDZ SVARĪGI BALSTI

Vide

Mēs varam samazināt savu ietekmi uz vidi. Mēs esam apņēmušies saskaņā ar SBTi sniegt savu ieguldījumu, lai ierobežotu globālās temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5°C atbilstoši Parīzes nolīgumam.

Cilvēki

Drošāka, veselīgāka nozare sniedz labumu mums visiem. Mēs rūpējamies par savu darbinieku labklājību un varam palīdzēt jums rast risinājumus, kas jūsu ēkās un darba vietās piešķir prioritāti veselībai un drošībai. 

Sabiedrība

Apņemoties veidot labāku sabiedrību un nosakot būvniecības nozarei augstus ētikas standartus, mēs varam panākt pozitīvas izmaiņas dzīvesvietā, darba vietā un ārpus tās.

Image alt text (optional)

MŪSU VIDEI

Mūsu nospieduma samazināšana resursu ietilpīgā nozarē

Mūsu mērķis ir kļūt par nozares līderi aprites un zema oglekļa nospieduma risinājumos, lai paātrinātu jūsu ilgtspējības iniciatīvas un palīdzētu veicināt pārmaiņas resursietilpīgajā būvniecības nozarē. Tāpēc mēs esam stingri apņēmušies īstenot zinātniski pamatotu mērķu kopumu, izmantojot zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvu (SBTi).

Mēs izstrādājam rīcības plānu, lai līdz 2033. gadam ievērojami samazinātu oglekļa emisijas visā mūsu vērtību ķēdē (īstermiņa mērķis) un līdz 2050. gadam sasniegtu nulles neto emisijas (ilgtermiņa mērķis).

Mūsu aprites metode

Samazināt

Mūsu instrumentu parka pārvaldības modelis palīdz mums paplašināt kontroli pār mūsu produktu dzīves ciklu. Mēs samazinām atkritumu daudzumu, optimizējot jūsu instrumentu parku un nodrošinot, ka jums nekad nav vairāk aprīkojuma nekā nepieciešams.

Atkārtoti izmantot

Kad jūs atgriežat mūsu instrumentus, mēs tos ziedojam neintensīvai lietošanai humanitāros vai izglītojošos nolūkos vai arī pārstrādājam un atkārtoti izmantojam komponentus remontam, nevis izmantojam jaunas rezerves daļas. 

Pārstrādāt

Instrumentus, kurus nevar izmantot atkārtoti, pārstrādā mūsu globālais pārbaudīto partneru tīkls. Mēs cenšamies vairāk pārstrādāt, tostarp ražošanas procesā, lai izvairītos no atkritumiem izgāztuvēs.

Image alt text (optional)

MŪSU CILVĒKI

Prioritizējot veselību un drošību ikvienam un visur

Mēs esam apņēmušies rūpēties par savu darbinieku veselību un drošību. Mēs vēlamies jums palīdzēt darīt to pašu.

Mēs ne tikai piedāvājam produktus un pakalpojumus, kas koncentrējas uz darba vietu un ēku drošību, bet arī palīdzam uzlabot drošības standartus, sadarbojoties ar pētniecības un apstiprināšanas iestādēm. Ja iespējams, mēs izvairāmies no potenciāli bīstamu vielu lietošanas, nezaudējot veiktspēju, un mūsu instrumentu jauninājumi palīdz aizsargāt jūsu komandas no noguruma un traumām.

Image alt text (optional)

MŪSU SABIEDRĪBA

Iesaistīšanās ārpus uzņēmējdarbības, lai atrastu ilgtspējīgus risinājumus

Mēs saprotam, ka mūsu dzīves un darba vietās pastāv sabiedrības izaicinājumi. Tāpēc mēs iesaistām savus darbiniekus, lai sniegtu ieguldījumu, kas pārsniedz uzņēmējdarbību.

Jaunattīstības valstīs un jaunattīstības tirgos Hilti fonds ir apņēmies dot cilvēkiem iespēju dzīvot neatkarīgu un pašnoteiktu dzīvi. Tā mērķis ir panākt plašā mērogā sociālo ietekmi. Strādājot ar Hilti, jūs sniedzat ieguldījumu labākas pasaules veidošanā: Nodibinājumam piešķiram 2% no peļņas.

Ilgtspējīgi būvniecības risinājumi

Samaziniet ietekmi uz vidi, vienlaikus turpinot attīstīt savu būvniecības uzņēmumu

Mēs vēlamies nodrošināt ilgtermiņa panākumus sev un jums, mūsu klientiem, kopīgi strādājot pie energoefektīviem risinājumiem, kas palīdzēs mums ilgtspējīgi attīstīt savu uzņēmējdarbību.

  • Šie risinājumi ietver:videi draudzīgus būvniecības produktus, kas ir ārēji sertificēti, lai atbilstu vides un veselības aizsardzības standartiem.
  • Mūsu instrumentu parka pārvaldības izmantošanas modeli, kas palīdz nodrošināt, ka jums ir tikai nepieciešamie darbarīki, samazinot resursu patēriņu.
  • Atkārtoti izmantojot mūsu augstajiem kvalitātes standartiem atbilstošus darbarīkus vai darbarīku daļas vai, ja iespējams, tos pārstrādājot.

Dalīties