Atteikuma veidlapa

Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu


Pārdevējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILTI SERVICES LIMITED"

Adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, Latvija

E-pasta adrese: latvija@hilti.com

Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi (lūdzu, norādiet arī preces sērijas numuru):____________________________________________________

Preces cena______________________________________________________________________

Preces iegādes datums____________________________________________________________

Preces saņemšanas datums ________________________________________________________

Vārds, uzvārds___________________________________________________________________

Adrese_________________________________________________________________________

E-pasta adrese___________________________________________________________________

Banka* _________________________________________________________________________

Bankas kods*____________________________________________________________________

Konta Nr., uz kuru veicama naudas atmaksa*__________________________________________

*norādīt, ja vēlaties saņemt atmaksu citādi, nekā ar to pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam

Atteikuma tiesību apraksts

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - SIA"HILTI SERVICES LIMITED", adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, e-pasta adrese latvija@hilti.com - ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot šo atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja Jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.

Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod - SIA"HILTI SERVICES LIMITED", adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Parakstot šo veidlapu apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesību aprakstu un sekām un vēlos izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz šajā veidlapā iekļauto preci (apliecinu, ka minētā prece nav lietota, izņemot tās izmēģināšanai).

Paraksts un tā atšifrējums_________________________________________________________

Datums_______________________________________________________________________

 

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar preces rēķina kopiju lūdzam nosūtīt uz: SIA"HILTI SERVICES LIMITED", adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004

Atteikuma veidlapa

Dalīties