Atbilstība un biznesa ētika

Cīņa pret korupciju un kukuļdošanu

Hilti compliance and business ethics

Godīga konkurence, ētiska rīcība un tiesiskā atbilstība ir mūsu biznesa neatņemama sastāvdaļa. Mūsu biznesa darbības pamatā ir godīgums, atbildība, konsekvence un caurskatāmība – jebkurā laikā un vietā.

Uz to balstās mūsu uzticamās attiecības ar klientiem, piegādātājiem un partneriem.

STARPTAUTISKĀ PARTNERĪBA PRET KORUPCIJU

Mēs esam iesaistīti ne tikai galvenajās starptautiskajās pretkorupcijas iniciatīvās. Mēs arī pieprasām, lai mūsu uzņēmums konsekventi cīnītos pret korupciju un kukuļošanu un ievērotu sociālās un vides atbildības standartus.

  • Partnerība pret korupciju

2004. gadā mēs piedalījāmies iniciatīvā Partnerattiecības pret korupciju Pasaules ekonomikas forumā Davosā, Šveicē. Tas tika darīts, lai visā pasaulē ieviestu pretkorupcijas pasākumus būvniecības nozarē. To darot, mēs uzsveram, ka Hilti skaidri atzīst nulles toleranci pret kukuļņemšanu.

  • ANO Globālais līgums

2006. gadā pievienojāmies ANO Globālajam līgumam, kas Apvienoto Nāciju Organizācijas paspārnē uzņēmumiem uzliek pienākumu ievērot sociālās un vides atbildības standartus.

DARBINIEKU RĪCĪBAS KODEKSS

Mēs prasām, lai visi mūsu darbinieki vienmēr darbotos saskaņā ar likumu un mūsu korporatīvo principu ietvaros. Mūsu darbinieku rīcības kodekss nosaka, kā mēs strādājam, un šis kodekss ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā.

PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSS

Mēs pieprasām, lai mūsu piegādātāji ievērotu cilvēka pamattiesības, darba ņēmēju tiesības, arodveselības un darba drošības un vides aizsardzības prasības. Mēs arī lūdzam viņus galvot par savu nodomu atteikties no korupcijas. Šie standarti ir saistoši pat tad, ja piemērojamie vietējie vai starptautiskie tiesību akti ir saudzējošāki. Mēs veicam savu piegādātāju auditus, izmantojot uzraudzības un audita rīkus.

Dalīties