KĀ IZSTRĀDĀT TERMISKĀS KUSTĪBAS

Termiskās izplešanās projekts

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Ja veidojat cauruļvadus, ir svarīgi atcerēties termisko izplešanos, jo īpaši apkures vajadzībām.

Tas ir tāpēc, ka jums būs jāļauj caurulēm izplesties un jānodrošina vienmērīgs cauruļu kustību veida sadalījums.

KAS IZRASA TERMISKO IZPLEŠANOS?

Termiskā izplešanā ir atkarīga no dažiem galvenajiem faktoriem:

  • Sākotnējais caurules posma garums
  • Izplešanās koeficients
  • Temperatūras starpība

Parasti tās ir temperatūras izmaiņas starp caurules darba temperatūru un temperatūru ārpusē. Tātad, piemēram, apkures vajadzībām darba temperatūra būtu aptuveni 70°C, bet apkārtējās vides temperatūra parasti ir 20°C.

Dalīties