TIPISKI PIELIETOJUMI ENKURIEM UN STIPRINĀŠANAS SISTĒMĀM

Kā nostiprināt pamatnes, margas un griestu balstus

Uzņēmumā Hilti mēs izgatavojam plašu stiprinājumu klāstu, tostarp mehāniskos enkurus, izņemamas enkurskrūves, epoksīda un hibrīda enkurmasas.

Balstplāksnes stiprinājumi

Uzzināt vairāk

Mehānisko sistēmu un elektroinstalāciju balsti

Uzzināt vairāk

Margas un aizsargmargas

Uzzināt vairāk