Image alt text (optional)

KOPĀ ILGTSPĒJĪGĀK

Risinājumu atrašana labākas nākotnes veidošanai

Mums ir kopīgs mērķis: rīkoties ilgtspējīgāk. Mēs vēlamies radīt pasauli, kuru mazāk ietekmē būvniecības nozares ietekme – tādu, kas ir drošāka un veselīgāka visiem un kas gūst labumu no pozitīva ieguldījuma sabiedrībā.

Mēs varam palīdzēt būvniecības nozarei būt ilgtspējīgākai, vienlaikus nodrošinot tās panākumus ilgtermiņā, pieskaņojot uzņēmējdarbības stratēģijām, kurās ir svarīga mūsu vides, mūsu cilvēku un sabiedrības veselība, kā arī ekonomiskie faktori.

Image alt text (optional)

Hilti grupa pievienojas Zinātnē balstītu mērķu iniciatīvai

Šāna (FL), 2023. gada 12. janvāris 

HILTI GRUPA PIEVIENOJAS ZINĀTNĒ BALSTĪTU MĒRĶU INICIATĪVAI UN IEGULDA SIMTIEM MILJONU ILGTSPĒJĪBAS VEICINĀŠANAI

Hilti grupa pievienojas Zinātnē balstītu mērķu iniciatīvai (Science Based Targets initiative jeb SBTI) saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Oglekļa emisiju samazināšana ir Hilti korporatīvās stratēģijas pamatelements, tāpēc Hilti palielina savu ieguldījumu oglekļa emisiju samazināšanā visā vērtību ķēdē. 

Hilti sasniegs savas darbības oglekļneitralitāti 2023. gadā

“Līdztekus uzņēmuma apņemšanās kļūt CO2 neitrāliem līdz 2023. gadam ceļā uz neto nulles emisiju līmeni mēs rūpējamies arī par to emisiju samazināšanu, ko neradām ar savu darbību. Pievienojoties Zinātnē balstītu mērķu iniciatīvai, mēs samazināsim emisijas visā vērtību ķēdē. Tādējādi mēs atbalstām savu klientu ilgtspējības iniciatīvas un veicinām tik ļoti nepieciešamās pārmaiņas savā nozarē,” stāsta Džahangirs Dongadži (Jahangir Doongaji), Hilti grupas izpilddirektors.

HOLISTISKA STRATĒĢIJA: TRĪS VIENLĪDZ SVARĪGI BALSTI

Vide

Mēs varam samazināt savu ietekmi uz vidi. Mēs strādājam pie tā, lai līdz 2023. gadam kļūtu par CO2 neitrālu uzņēmumu un virzītu savu nozari cirkularitātē, lai mēs varētu atbildīgāk izmantot resursus.

Cilvēki

Drošāka, veselīgāka nozare sniedz labumu mums visiem. Mēs rūpējamies par savu darbinieku labklājību un varam palīdzēt jums rast risinājumus, kas jūsu ēkās un darba vietās piešķir prioritāti veselībai un drošībai. 

Sabiedrība

Apņemoties veidot labāku sabiedrību un nosakot būvniecības nozarei augstus ētikas standartus, mēs varam panākt pozitīvas izmaiņas dzīvesvietā, darba vietā un ārpus tās.

Image alt text (optional)

MŪSU VIDEI

Mūsu nospieduma samazināšana resursu ietilpīgā nozarē

Mēs esam apņēmušies līdz 2023. gadam būt oglekļa neitrāli. Kā? 2020. gadā mēs pārcēlām visas mūsu ēkas visā pasaulē, tostarp mūsu ražotnes, uz 100% zaļo enerģiju, un mēs strādājam, lai pārveidotu savu transportlīdzekļu parku uz hibrīdautomobiļiem vai pilnībā elektriskiem automobiļiem.

Mēs arī ieviešam jauninājumus, paturot prātā cirkularitāti visā mūsu rīku un produktu vērtību ķēdē.

Samazināt

Mūsu autoparka pārvaldības modelis palīdz mums paplašināt kontroli pār mūsu produktu dzīves ciklu. Mēs samazinām atkritumu daudzumu, optimizējot jūsu instrumentu parku un nodrošinot, ka jums nekad nav vairāk aprīkojuma nekā nepieciešams.

Atkārtoti izmantot

Kad jūs atgriežat mūsu instrumentus, mēs tos ziedojam neintensīvai lietošanai humanitāros vai izglītojošos nolūkos vai arī pārstrādājam un atkārtoti izmantojam komponentus remontam, nevis izmantojam jaunas rezerves daļas. 

Pārstrādāt

Instrumentus, kurus nevar izmantot atkārtoti, pārstrādā mūsu globālais pārbaudīto partneru tīkls. Mēs cenšamies vairāk pārstrādāt, tostarp ražošanas procesā, lai izvairītos no atkritumiem izgāztuvēs.

Image alt text (optional)

MŪSU CILVĒKIEM

Prioritizējot veselību un drošību ikvienam un visur

Mēs esam apņēmušies rūpēties par savu darbinieku veselību un drošību. Mēs vēlamies jums palīdzēt darīt to pašu.

Mēs ne tikai piedāvājam produktus un pakalpojumus, kas koncentrējas uz darba vietu un ēku drošību, bet arī palīdzam uzlabot drošības standartus, sadarbojoties ar pētniecības un apstiprināšanas iestādēm. Ja iespējams, mēs izvairāmies no potenciāli bīstamu vielu lietošanas, nezaudējot veiktspēju, un mūsu instrumentu jauninājumi palīdz aizsargāt jūsu komandas no noguruma un traumām.

Image alt text (optional)

MŪSU SABIEDRĪBAI

Iesaistīšanās ārpus uzņēmējdarbības, lai atrastu ilgtspējīgus risinājumus

Mēs saprotam, ka mūsu dzīves un darba vietās pastāv sabiedrības izaicinājumi. Tāpēc mēs iesaistām savus darbiniekus, lai sniegtu ieguldījumu, kas pārsniedz uzņēmējdarbību.

Jaunattīstības valstīs un jaunattīstības tirgos Hilti fonds ir apņēmies dot cilvēkiem iespēju dzīvot neatkarīgu un pašnoteiktu dzīvi. Tā mērķis ir panākt plašā mērogā sociālo ietekmi. Strādājot ar Hilti, jūs sniedzat ieguldījumu labākas pasaules veidošanā: Nodibinājumam piešķiram 2% no peļņas.

Dalīties