Hilti sasniedz strauju pārdošanas apjoma pieaugumu un palielinātu ienesīgumu

Šāna (FL), 2018. gada 16. marts – Hilti grupa ir pārspējusi savus 2017. fiskālā gada izaugsmes mērķus. Pārdošanas apjoms ir pieaudzis par 10,8%, pirmo reizi pārsniedzot 5 miljardu CHF atzīmi, arī ražošanas peļņas (+15%) un tīrās peļņas (+10%) rādītājiem krietni pārspējot iepriekšējā gada rādītājus.

„2017. gads mums bija izcils. Mums izdevās izmantot spēcīgās tirgus izaugsmes sniegtās iespējas un mēs bijām ieguvēji no augstā investīciju līmeņa dažu pēdējo gadu laiku gan inovāciju, gan globālās pārdošanas komandas kontekstā. Tādējādi ir sperts vēl viens solis pretī mērķtiecīgai izaugsmes paātrināšanai saskaņā ar mūsu Champion 2020 stratēģiju,” norāda izpilddirektors Kristofs Looss (Christoph Loos), sniedzot komentāru par iepriekšējo fiskālo gadu.

Hilti izdevās palielināt pārdošanas apjomu visos uzņēmuma darbības reģionos. Eiropas reģionā vietējās valūtās tika fiksēts pieaugums 9,7% apmērā. Ar 8,5% pieaugumu būtisks kāpums atkal ir konstatēts sasniegts Ziemeļamerikas reģionā. Arī Latīņamerikā sasniegtā izaugsme (+9,7%) ir patīkama, lai gan ekonomiskā situācija kopumā stabilizējas tikai pakāpeniski. Āzijas/Klusā okeāna reģionā uzņēmējdarbības izaugsme ir bijusi zemāka nekā bija cerēts, sasniedzot 5,3%. Turpretī Austrumeiropas / Tuvo Austrumu / Āfrikas reģionā pieredzētā izaugsme (+17,4%), ko virzīja spēcīga augšupejoša tendence Krievijā, bija ļoti dinamiska. Norvēģijas Oglaend System Group pārņemšana sniedza aptuveni 38 miljonus CHF (+0,8 procentpunkti) Hilti izaugsmei 2017. gada pēdējo četru mēnešu laikā. Sasniedzot 5,1 miljardu CHF, kopējais pārdošanas apjoms bija 10,8% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Pārdošanas apjoma pieaugums vietējās valūtās veidoja 9,6%.

Tāpat 2017. gadā tika turpināts arī dažu pēdējo gadu laikā īstenotais investīciju kurss. Papildus globālās pārdošanas komandas rādītāju uzlabojumiem galvenie attīstības aspekti ietvēra jaunu produktu, programmatūras un digitālo risinājumu izstrādi. Darbinieku skaits pieauga par 9%, sasniedzot 26 881 darbinieku. P&A izmaksas 311 miljonu CHF apmērā (+11%) bija ievērojami lielākas nekā iepriekšējā gadā.

Ražošanas peļņa pieauga līdz 692 miljoniem CHF (+15%), savukārt tīrie ienākumi veidoja 530 miljonus CHF (+10%). Jauni rekordi tika fiksēti arī pārdošanas atdeves (13,5%) un kapitāla atdeves (21,3%) rādītājos. Brīvās naudas plūsma (pirms subsīdiju iegūšanas vai atsavināšanas) saglabājās augstā līmenī – 325 miljoni CHF.

„Mūsu ienesīgums ir ļoti labā līmenī, un mēs varam turpināt investēt mūsu nākotnē. Galvenais jautājums joprojām ir celtniecības procesu digitālā pārveide – mēs vēlamies aktīvi piedalīties šīs jomas veidošanas procesā arī nākotnē. Šobrīd mēs jau palīdzam saviem klientiem sasniegt augstāku produktivitāti, izmantojot daudzus digitālos risinājumus,” lūkojoties nākotnē, skaidro Kristofs Looss.

2018. gadā Hilti grupa prognozē stabilu pozitīvu situāciju, celtniecības tirgus izaugsmei saglabājoties pašreizējā līmenī. Kamēr nerodas ģeopolitiski traucējumi, ir prognozējami līdzīgi izaugsmes rādītāji kā 2017. gadā. Turklāt Hilti turpinās ievērot savus stratēģiskos mērķus un, balstoties uz labo finansiālo situāciju, vēl vairāk palielinās investīcijas inovāciju un pārdošanas jomā.

Kontakti

Dalīties