Risinājumi enerģētikai un rūpniecībai

Rūpniecībai īpaši paredzēti risinājumi īpašniekiem, inženieriem un būvuzņēmējiem

Mūsu integrētie risinājumi lieliem, sarežģītiem projektiem ir veidoti tā, lai sniegtu jums atbalstu visā jūsu objekta dzīves ciklā — no projektēšanas un būvniecības līdz tehniskajai apkopei un likvidācijai. Mūsu galveno pielietojumu klāsts, kuru mēs nodrošinām 120 valstīs, ietver visu, sākot no modulārajām caurulēm un kabeļu balstiem un beidzot ar enkuriem un pasīvajiem ugunsdrošības blokiem.

Enerģētika

Neatkarīgi no tā, vai jūsu darbs ir vērsts uz siltumenerģijas ražošanu, atjaunojamo enerģiju, kodolenerģiju, dabasgāzi vai elektriskajām iekārtām vai apakšstacijām, mēs varam nodrošināt jums kvalitatīvus instrumentus un produktus, kā arī speciālistu atbalstu inženiertehniskajos un ar projektiem saistītos jautājumos. Mūsu piedāvājums enerģētikas rūpniecībai ietver visu, sākot no sistēmām vienkāršākai uzstādīšanai un protektora plāksnes noņemšanai spēkstacijās un beidzot ar profesionālajiem bezvadu kabeļu griezējiem un knaiblēm pārvades un sadales darbam. Šiem risinājumiem ir paredzētas plašas garantijas, un tie ir izstrādāti tā, lai samazinātu  instrumentu un produktu kļūmju izraisītu kavēšanos un paātrinātu projektu grafiku izpildi.

Aplūkojiet risinājumus apakšstacijām Aplūkojiet risinājumu pārvadei un sadalei

Kalnrūpniecība, nafta un gāze

Vai aktīvi darbojaties piekrastes naftas un gāzes ieguvē? Sadarbojieties ar mums un saņemiet projektēšanas un tehnisko atbalstu no vairāk kā 100 speciālistiem. Mēs piedāvājam arī tādus produktus kā modulārās statņu sistēmas korozīvai videi, un šīm sistēmām nav nepieciešams veikt ugunsbīstamus darbus. Ieguves rūpniecībā inženiertehnisko, sagādes un celtniecības projektu apakšlīgumi ir normāla parādība. Taču mūsu piedāvājums var palīdzēt paātrināt projektu īstenošanu un samazināt izmaksas. Šis portfelis ietver visu vajadzīgo, sākot ar tehnisko atbalstu, lai palīdzētu izvairīties no pārliekas tehniskās sarežģītības ieguves šahtu enkuru risinājumos, un beidzot ar bezvadu sistēmām cauruļu un kabeļu balstu uzstādīšanai praktiski bez putekļiem.

Nozare

Neatkarīgi no tā, vai apgādājat autobūves rūpnīcu ar jauniem instrumentiem vai projektējat cauruļu trases jaunam farmācijas objektam, mūsu veidotie risinājumi nodrošinās drošāku un ātrāku projektēšanu un uzstādīšanu, kā arī pilnīgu darbības elastību un mazāku veicamo tehniskās apkopes darbu radīto dīkstāvi. Jūs saņemsiet arī visaptverošu pastāvīgu atbalstu, kas palīdzēs jums izpildīt obligāto apstiprinājumu prasības un samazināt izmaksas. Oriģināliekārtu ražotājiem mēs piegādājam novatoriskus enkurus un instrumentus drošākiem uzstādīšanas darbiem. Turklāt mūsu pielāgotā loģistika palīdz nodrošināt vienkāršāku un uzticamāku piegādes ķēdi.

Aplūkojiet risinājumus mehānismu ražotājiem Aplūkojiet risinājumus datu centriem Aplūkojiet risinājumus noliktavām un plauktu sistēmām Aplūkojiet oriģināliekārtu ražotājiem paredzētos risinājumus pacēlājiem

Kuģubūve

Mūsu modulārie balsti, kas paredzēti izmantošanai kuģubūvē, piemēram, piekļuves platformām, paaugstinātajām grīdām un cauruļu maršrutēšanai, ir gan svara ziņā vieglāki nekā līdzīgām tehnoloģijām, gan arī vieglāk uzstādāmi. Tā kā šai tehnoloģijai nav nepieciešama metināšana vai ugunsbīstamu darbu veikšana, jūs varat palielināt produktivitāti, samazināt ekspluatācijas izmaksas un paaugstināt darba drošības līmeni. Uzstādīšanu var veikt arī tikai viens cilvēks bez speciāla aprīkojuma. Turklāt mūsu balstiem ir augsta korozijizturība, un tos nevajag krāsot.    

Jūsu partneris modulāro konstrukciju darbos

Samaziniet kavēšanās un izmaksu pārsniegšanas risku lielos būvniecības projektos un palieliniet peļņu no kapitāla ieguldījuma

Būvniecības projektos enerģētikas un rūpniecības nozarēs pieaug laika, izmaksu un vides aizsardzības apsvērumu radītais spiediens. Lai palīdzētu samazināt īpašuma kopējās izmaksas, mēs strādāsim kopā ar jums, nodrošinot digitālos un būvniecības pakalpojumus, kas veicinās pilnīgu modularizāciju.   Mūsu digitālie pakalpojumi vispirms paredz veikt sākotnējos inženiertehniskos darbus, lai optimizētu projektēšanu tādām sistēmām kā cauruļu, kabeļu un apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas balstu, ugunsdrošības bloku, stiprinājumu vai piekļuves platformu sistēmām.  Mēs arī piedāvājam BIM un spēkstaciju projektēšanas modelēšanu, lai palīdzētu izvairīties no nesaskaņotām darbībām objektā un darbu pārstrādāšanas. Būvniecības pakalpojumi ietver modulāro balstu rūpniecisku ražošanu, mācības uz vietas utt.

Dalīties